अंतर्वीणा...(सर्व प्रकारच्या धार्मिक कार्यासाठी)

वास्तू शांत, ग्रृहप्रवेष, सत्यनारायण पुजा, अभिषेक, लग्न, साखपुडा, हळद-मांडवस्थापना, शांत इत्यादी विधी केले जातील ..... तसेच जन्मपत्रीका बनवून दीली जाईल व नवग्हांचे रत्न, रुद्राक्ष मिळतील .

आमच्या धार्मिक विधी सेवा


।।वास्तूशांत।।

।।सत्यनारायण पुजा।।

।।अभिषेक।।